Робочі навчальні програми

ОС "Бакалавр"

ОПП "Політологія"

ОС "Доктор філософії"
ОНП "Соціологія"