Результати опитування НПП

Моніторинг якості реалізації освітньо-наукової програми «Соціологія»:

1. Звіт щодо результатів опитування НПП ОНП «Соціологія» cпеціальність 054 «Соціологія»;

2. Опитування НПП ОНП “Соціологія” 2023:

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників щодо ОНП 054 – Соціологія