Навчальні дисципліни

Дисципліни Навчального плану ОПП «Політологія» (обов’язковий компонент) ОС "Бакалавр":

І. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

 1. Історія української державності та культури
 2. Ділова українська мова
 3. Фахова іноземна мова
 4. Філософія
 5. Фізичне виховання та самовдосконалення

ІІ. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Соціологія
 3. Політичні основи держави
 4. Історія політичної думки України
 5. Логіка і теорія аргументації
 6. Політична антропологія
 7. Історія політичних вчень
 8. Теорія політики
 9. Соціальна психологія
 10. Політика і права людини
 11. Основи соціально-політичних досліджень
 12. Політичні системи країн світу
 13. Громадянське суспільство в політичному процесі
 14. Політичні еліти і лідерство
 15. Політичні партії та партійні системи
 16. Теорія і практика демократії
 17. Теорія і практика авторитарних режимів
 18. Іноземна мова спеціальності
 19. Політична конфліктологія
 20. Виборчі системи та виборчий процес
 21. Політична поведінка та політична участь
 22. Етнополітологія
 23. Державне управління та місцеве самоврядування
 24. Історія та теорія парламентаризму
 25. Політична культура та ідеології
 26. Політичний копірайтинг
 27. Іміджологія
 28. Політичний аналіз та прогнозування
 29. Світова політика та міжнародні відносини
 30. Порівняльна політологія
 31. Релігії у політичному процесі
 32. Політичний менеджмент та політичний маркетинг
 33. Політекономія
 34. Політичні засади національної безпеки
 35. Політичні комунікації та PR
 36. Світовий політичний процес та геополітика
 37. Фахово-ознайомлювальна практика
 38. Політологічний практикум
 39. Політологічна практика
 40. Науково-дослідна практика

ІІІ. Вибіркові дисципліни 

 • Інтерактивний курс англійської мови (на матеріалі Інтернет-ресурсів і соціальних мереж)      нф
 • Мистецтво презентацій та політична реклама ф
 • Сучасні інтернет-технології в політиці      ф
 • Організація та ведення переговорів у політичному процесі    ф
 • Міжнародні організації і сучасний політичний процес ф
 • Державна інформаційна політика ф
 • Іноземна мова для соціальних процесів нф
 • Якісні методи політичних досліджень ф
 • Прикладний політичний аналіз ф
 • Медіація та розв’язання конфліктів ф
 • Політичний радикалізм та екстремізм      ф
 • Політичні технології та психологія маніпулювання         ф
 • Інтерактивний курс англійської мови (на матеріалі Інтернет-ресурсів і соціальних мереж)          нф
 • Екологічна політика       ф
 • Англійська для підготовки до міжнародних іспитів (IELTS, TOEFL) нф

Покрокова інструкція на обрання вибіркових дисциплін

Індивідуальна освітня траєкторія

IV. Альтернативні вибіркові дисципліни

 • Англомовний соціальний дискурс  нф
 • Політична соціологія  ф
 • Основи публічних комунікацій ф
 • Державна інформаційна політика ф
 • Децентралізація та місцеве самоврядування в Україні ф
 • Суспільно-політичні рухи    ф
 • Медіація у професійній діяльності  нф
 • Сучасний український конституціоналізм   ф
 • Політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства   ф
 • Філософія політики   ф
 • Прикладний політичний аналіз  ф
 • Політична глобалістика  ф
 • Публічне мовлення (англійське)  нф
 • Політична транзитологія   ф
 • Основи міжкультурної комунікації англійською мовою    нф
 •  

Дисципліни Навчального плану ОНП «Соціологія» (обов’язковий компонент) ОС "Доктор філософії":

І. Цикл дисциплін з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями:

 1. Філософія науки та інновацій
 2. Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
 3. Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем

ІІ. Цикл дисциплін із набуття університетських навичок дослідника та викладача:

 1. Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
 2. Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти

ІІІ. Цикл дисциплін з оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності та практичної підготовки:

 1. Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі соціології
 2. Вища освіта як предмет соціологічної концептуалізації
 3. Соціологія соціології
 4. Соціологія ризику
 5. Соціологія науки
 6. Фахова науково-педагогічна практика

ІV. Цикл дисциплін зі здобуття мовних компетентностей

 1. Англійська мова наукового спрямування
 2. Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)