Наукові видання

Монографії

 1. Недюха М.П. Правова ідеологія українського суспільства: монографія. 2-ге вид., випр. і доп. К.: «МП «Леся», 2022. 450 с.
 2. Чупрій Л.В., Настояща К.В., Грабовська І. М., Грабовський С. І., Крисаченко В.С. Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР. Монографія. К. НДІУ. 2022. 344 с. (у співавт., авт. доробок – 1,2 др. арк.).
 3. Міжперсональна взаємодія як соціологічна проблема // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг.ред. А.Г.Гудманяна, С.М.Ягодзинського. – К.: Талком, 2020. – С.66 – 96. (Серія “Гуманітарний дискурс суспільства ризику”)
 4. Святненко І. О. Гендерна культура України: культуро-системологічний та соціосистемологічний аспект : монографія. Запоріжжя : Видавництво Класичного Приватного університету, Київ : Видавництво «Меркьюрі-Поділля», 2020. 388 с.
 5. Чупрій Л.В., Настояща К.В. Культурні практики населення міста Києва та Київської області: монографія. Київ.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 199 с. (у співавт., авт. доробок – 4 др. арк.)
 6. Чупрій Л.В., Настояща К.В. Скокова Л.А. Культурні практики населення України Монографія. Київ.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 203 с. (у співавт., авт. доробок – 4 др. арк.)
 7. Understanding Higher Education/ Khomeriki O.,  Yahodzinskyi S.,  Stryhul M., Romanenko Yu.,  Lyasota L. – Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2019.- 340p.
 8. Nediukha M.P. Criticism as a Concept of Classical Science and a Social Phenomenon of Civil Society: the Potential of Constitutional and International Law (As Exemplified by the Ukrainian Society) // Theoretical and practical aspects of modern jurisprudence development: the experience of European countries and prospects for Ukraine : collective monograph / V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, O. Yu. Busol, etc. Lviv-Torun : Liga-Pres, 2019. P. 262-283 (eng.).
 9. Nediukha M.P. State Language Policy in Ukraine: Constitutional and Legal Support // Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protection system in Ukraine : collective monograph / V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, O. Yu. Busol, etc. Lviv-Torun : Liga-Pres, 2019. P. 220-242.
 10. Nediukha M.P. The theoretical and methodological approaches to defining the subject of the methods of teaching humanitarian disciplines at higher school (as exemplified by the multicural  educational model) // Theoretical and applied  aspects of the development of modern psychology and pedagogy : collective monograph  / S. P. Belavin, T. I. Belavina, I. N. Bila, T. O. Kostina, etc. Lviv-Torun : Liga-Pres, 2019. P. 137-158.
 11. Недюха М.П. Корупція в Україні як соціально-правовий феномен // Концепції держави і права: історико-теоретичний аналіз: монографія / А.Є. Шевченко, С.В. Кудін та ін.; за заг. ред. проф. А.Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 125-136.
 12. Leonid Chupriy. Theoretical and practical approaches to the development of military-political conflicts in modern globalization realities. // Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. (2018). ‒ p.62-94
 13. Недюха М.П. Теоретико-методологічні та світоглядні засади правової ідеології українського суспільства // Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів : монографія / [кол. авторів; за заг. ред. Н.М. Оніщенко]. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 472 с. С. 8-63.
 14. Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.agresiya-rf.php
 15. Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.
 16. Романенко Ю.В. Святненко І.О., Поцелуйко А.О., Тащенко А.Ю. Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування Київ: Вид-во ДУІКТ, 2015. 460 с.
 17. Чупрій Л.В. Політика національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері: Монографія. Монографія Монографія. – К.:ФОП Кожуховський І. І., 2015. – 508 с.
 18. Чупрій Л., Ануфрієв О., Бабенко Н., Карпов В. (керівник авторського колективу), Куцаєва Т., Походяща О., Цимбалюк Н. Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу – К. : НАКККіМ. – 2015. – 218 с.
 19. Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.
 20. Недюха М.П. Правове забезпечення національного освітнього простору (друга сесія) // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання). Том 6. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. С. 610-622.
 21. Недюха М.П. Основні напрями нормативно-правового вдосконалення освітнього та наукового законодавства (третя сесія) // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання). Том 6. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. С. 623-655.
 22. Недюха М.П. Законодавче забезпечення отримання середньої освіти в умовах сільської місцевості // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання). Том 6. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. С. 656-661.
 23. Гавриленко І.М., Недюха М.П., Усаченко Л.М. Соціальний розвиток: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 478 с.
 24. Недюха М.П. Стан законопроектної роботи з удосконалення законодавства України з питань освіти і науки // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука. Том 7. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. С. 823-837.
 25. Романенко Ю.В. Святненко І.О., Зінченко А.А. Візуалізації в медійно-комунікаційному просторі: соціо-системологічний підхід Київ: ІМВ, 2014. 366 с.
 26. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз. Монографія. Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2013. – 376 с.
 27. Недюха М.П., Зуй В.Д., Козилівка й Орлівка, Холми та Корюківка – перлини Сіверського краю: монографія / За ред. В.С. Гаркуши. К.: “МП “Леся”, 2013. 251 с.
 28. Недюха М.П., Федорін М.П., Макаренко О.Г. Правове забезпечення функціонування гуманітарної сфери українського суспільства // Путівник по українському законодавству. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. С. 70-122.
 29. Зайчук В.О., Зайчук О.В., Копиленко О.Л., Недюха М.П., Усаченко Л.М., Федорін М.П. Путівник по українському законодавству / За заг. ред. А.П. Яценюка. К.: Парламентське вид-во, 2007. 352 с.
 30. Недюха М.П., Форостовець В.А., Гаркуша В.С., Пащенко Ю.Г. Новітні тенденції реформування державної податкової служби України : монографія / За заг. ред. доктора економічних наук, професора Т.Т. Ковальчука. К.: МП “Леся”, 2007. 336 с.
 31. Недюха М.П., Гаркуша В.С., Форостовець В.А., Пащенко Ю.Г. Система оподаткування в Україні: концептуальні виміри: монографія / За заг. ред. Т. Т. Ковальчука. К.: “МП “Леся”, 2007. 399 с.
 32. Недюха М.П., Макаренко О.Г., Черняк В.К., Шевчук В.Я. Проблеми законодавчого забезпечення переходу України до сталого розвитку в контексті внутрішньої та зовнішньої політики держави // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої і третьої сесій Верховної Ради України шостого скликання) Науково-практичне видання / За заг. ред. В.О. Зайчука. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. С. 173-188.
 33. Теоретичні надбання законодавчої діяльності парламенту. Рецензія: Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої і третьої сесій Верховної Ради України шостого скликання). Науково-практичне видання / За заг. ред. В.О. Зайчука. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. 351 с. // Урядовий кур’єр. 2009. 15 липня. № 129 (4629). С. 2.
 34. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Недюха М.П., Нижник Н.Р., Горбунова Л.М., Барабаш Т.М., Левицька Л.В. та ін. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2002-2008) / За заг. ред. В.О. Зайчука: науково-практичне видання. Вип. 1. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. 148 с.
 35. Недюха М.П. Законодавче забезпечення вищої освіти в Україні // Моніторинг ефективності законодавства: мета, критерії, реальність : монографія / За заг. ред. В.О. Зайчука. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. С. 258-336.
 36. Недюха М.П., Клименко О.В., Шапоренко І.С. Законодавче забезпечення державної молодіжної політики в Україні: стан та перспективи // Моніторинг ефективності законодавства: мета, критерії, реальність : монографія / За заг. ред. В.О. Зайчука. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. С. 197-258.
 37. Недюха М.П. Правова ідеологія як засіб систематизації законодавства // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В.О. Зайчука. Наукове видання. Вип.1. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. С. 23-35.
 38. Недюха М.П., Федорін М.П. Соціально-правові аспекти ефективного функціонування системи забезпечення національної безпеки України // Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні. Наук.-практ. видання. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. С. 119-128.
 39. Зайчук В.О., Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Портнов А.В., Бритченко С.П., Недюха М.П., Онищенко О.С., Горбунова Л.М., Скомороха Т.В., Федорін М.П. та ін. Законодавча діяльність Верховної Ради України У та УІ скликань: Пріоритети, досвід парламентської практики, актуальні проблеми / Заг. ред. В.М. Литвина. К.: Парламентське видавництво, 2009. 656 с.
 40. Копиленко О.Л. (керівник авт. кол.), Алексєєв В.М., Березянко Т.В., Бритченко С.П., Гудима Н.В., Гуменюк І.О., Журавський В.С., Зайчук О.В., Клименко О.М., Кова¬льчук Т.Т., Мірошніченко А.М., Недюха М.П., Нижник Н.Р., Приступко А.О., Рабінович П.М., Розенфельд Н.А., Розинка О.О., Соловйов В.М., Ша¬по¬ренко І.С., Юлдашев О.Х. Ефективність законодавства в Україні: напрями розвитку / За заг. ред. В.О. Зайчука. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. 388 с.
 41. Гаркуша В.С., Мойсюк О.М., Недюха М.П., Солдатенко С.М. Організаційно-правові основи модернізації процесу попередження та виявлення правопорушень у сфері обігу спирту та алкогольних напоїв : монографія / За заг. ред. О.М. Копиленка. Наукова редакція Мойсюка О.М.  К.:  “МП Леся”, 2005. 372 с.
 42. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Бритченко С.П., Недюха М.П., Нижник Н.Р., Черняк В.К., Шевчук В.Я. та ін. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / За ред. В.М. Литвина. Том 2. : монографія. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. 471 с.
 43. Недюха М.П. Стан законопроектної роботи з питань місцевого самоврядування // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої та сьомої сесій Верховної Ради України шостого скликання): монографія / заг. ред. В.М. Литвина. Том 3. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. С. 56-90.
 44. Недюха М.П. Гуманізація кримінального законодавства як проблема юридичної науки // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. Том 4. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. С. 288-305.
 45. Недюха М.П. Щодо гармонізації вітчизняного податкового законодавства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. Том 4. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. С. 477-491.
 46. Недюха М.П. Перспективи вдосконалення митного законодавства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. Том 4. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. С. 492-509.
 47. Недюха М.П. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. Том 4. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. С. 731-747.
 48. Донченко О.А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика.- К.: Либідь, 2001.- 374 с.
 49. Романенко Ю.В. Аналіз соціальних систем (психофрактальний аспект). К.: Інститут міжнародних відносин, 2003 – 200 с.
 50. Романенко Ю.В. Смислопродукування в масовій відеопродукції К.: Знання, 2004.-276 с.
 51. Романенко Ю.В. Смислопродукування соціальних системах. К.: “Е та Е”, 2005 374
 52. Романенко Ю.В. Соціалізація особи: метапрограмний та психотехнологічний аспект К.: Вид-во ДУІКТ., 2007. с.496.
 53. Романенко Ю.В. Яковенко А.К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму К.: Вид-во ДУІКТ., 2008 318
 54. Романенко Ю.В. Яковенко А.К., Огаренко Т.О. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях К.: Вид-во ДУІКТ., 2009- 275 с.
 55. Романенко Ю.В. Огаренко В.М., Скідін О.Л., Согорін А.А. Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації Енергодар-Запоріжжя, Вид-во КПУ, 2010.- 226 с.

Навчально – методичні праці

 1. Соціологія міжнародних відносин. // Гріщенко Н.І., Попов В.О. – К.: НАУ, 2007. – 26с.
 2. Соціологія. Навчальний посібник. // Грищенко Н.І., Безверха Г.І., Попов В.О. та ін. – К.: НАУ, 2009. – 116с. (Гриф МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2427 від 24.11.2008 р.)
 3. Литовченко І.В. Соціологія молоді: методичні рекомендації до самостійних занять / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2012. – 24 с.
 4. Соціологія політики: Практикум для студентів напряму підготовки 6.030101«Соціологія» //Грищенко Н.І., Попов В.О. – К. : НАУ, 2013. 54 с.
 5. Литовченко І.В. Соціологія молоді: практикум / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2013. – 52 с.
 6. Литовченко І.В. Паблік рилейшнз: практикум / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2016. – 48 с.
 7. Political Science Guide to practical classes// Compilers: M.V. Strihul, O.A. Khomeriki. – K.: NAU, 2017. – 44 p.
 8. Хомерікі О.А., Грищенко Н.І., Литовченко І.В., Пивоварова Н.П., Шаповал І.Г. Соціологія. Практикум. – К.: НАУ, 2019. – 60 с.
 9. Соціологія: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 051 «економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»//Грищенко Н.І., Хомерікі О.А., Литовченко І.В., Пивоварова Н.П., Шаповал І.Г. – К.: НАУ, 2019. – 64 с.
 10. Інформаційні технології в соціології. Лабораторний практикум // М.В. Стригуль, О.А. Хомерікі . –К.: НАУ, 2019. – 48 с.
 11. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // М.В. Стригуль. –К.: НАУ, 2019. – 24 с.
 12. Соціологія методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОС «Магістр» / Укл.: Хомерікі О.А., Лясота Л.І., Михайлич О.В., Пивоварова Н.П., Яковенко А.К. – К., 2019 – 75 с.
 13. Пашков В. О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Політична теорія (Політичні ідеології)» для студентів спеціальності «Політологія». Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 13 с.
 14. Пашков В. О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальності «Політологія». Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 15 с.
 15. Пашков В. О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Політичні еліти та лідерство” для студентів спеціальності “Політологія”. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 13 с.
 16. Методичні рекомендації для написання курсових робіт ОС «Бакалавр» для здобувачів вищої освіти 2-го року навчання спеціальності «054 Соціологія»/М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі,Ю.І.Яковенко – К.: Міленіум, 2020. – 60 с.
 17. Соціологія: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 052 «Політологія»// М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі,Н.І.Грищенко – К.: НАУ, 2021. – 78 с.
 18. Основи кількісних досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / уклад.: О.В. Михайлич. – К.: НАУ, 2022. – 48 с.
 19. Основи якісних досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / уклад. О.В. Михайлич. – К.: НАУ, 2022. – 48 с.
 20. Соціологія Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 052 «Політологія» // Н.І.Грищенко, М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі, – К.: НАУ, 2021. – 78 с.
 21. English for Political Science: Практикум/ О.В.Ковтун, А.А.Засслужена, С.О.Мірошник, Н.І.Мельник, Л.О.Загоруйко, Н.П.Білоус. – К.: НАУ, 2021. – 132 с.
 22. Політика і права людини: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 052 «Політологія / уклад.: Н. І. Грищенко, І. І. Прокопчук. – К.: НАУ, 2022. – 40 с.
 23. Політологія: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 054«Соціологія»/ уклад.: Н. І. Грищенко, І. І. Прокопчук. – К.: НАУ, 2022. – 40 с.
 24. Чупрій Л.В.. Глобальна геополітика. Навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (денної та заочної) форми навчання спеціальності 291: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини». Ірпінь. УДФСУ. 2022. 308 с.
 25. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (дипломної) роботи/ укл. Хомерікі О.А., Прокопчук І.І., Гладких В.В., Грищенко Н.І. – К.:НАУ, 2022 – 40 с.