Аспірантам і докторантам

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НАУ