Результати опитування здобувачів PhD

Моніторинг якості реалізації освітньо-наукової програми «Соціологія»:

1. Звіт щодо результатів опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ОНП «Соціологія» cпеціальність 054 «Соціологія»;

2. Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ОНП «Соціологія»:

Анкета для опитування здобувачів освіти третього рівня вищої освіти щодо ОНП 054 – Соціологія