Хомерікі Олена Андріївна

ХОМЕРІКІ Олена Андріївна

завідувач кафедри соціології та політології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Доктор соціологічних наук, професор

Вчене звання Академіка Академії наук вищої школи України з 2019 року

Нагороди:

Грамота Національного авіаційного університету 2021 р. (наказ від 10.08.2021 №120/з)

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): соціологія освіти, соціокультурні проблеми, педагогічна галузь, сфера соціології праці та управління.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 100

 Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209347660

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=V83T7VEAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3702-0390

Профіль ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Khomeriki_Olena

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/elena.khomeriki.1

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9104/simple-search?filterquery=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Монографії

 1. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз. Монографія. Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2013. – 376 с.
 2. Understanding Higher  Education/ Khomeriki O.,  Yahodzinskyi S.,  Stryhul M., Romanenko Yu.,  Lyasota L. – Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2019.- 340p.
 3. Міжперсональна взаємодія як соціологічна проблема // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг.ред. А.Г.Гудманяна, С.М.Ягодзинського. – К.: Талком, 2020. – С.66 – 96. (Серія “Гуманітарний дискурс суспільства ризику”)

Статті Scopus, Web of Science

 1. Technology transfer management culture (education-based approach) /Vitaliy Omelyanenko, Inna Semenets-Orlova, Olena Khomeriki, Lyudmyla Lyasota, Yuliia Medviedieva // «Problems and Perspectives in Management», Scopus  – Volume 16, – 2018, – Issue 3. – pp. 454-463(Scopus).
 2. Olena Khomeriki, Maryna Stryhul, Serhii Yahodzinskyi, Lyudmyla Lyasota, Inna Semenets-Orlova (2019). Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education. Problems and Perspectives in Management17(2), 289-302. doi:21511/ppm.17(2).2019.22(Scopus) 
 3. Khomeriki O.,  Stryhul M.V., Kovalenko O., Perelyhin Communication in the System of Information Space through the Sociological Analysis.CEUR Workshop Proceedings. CMiGIN 2019. Conflict Management in Global Information Networks Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management. 2020. pp. 530-542 (Scopus)
 4. Olena Khomeriki, Maryna Stryhul, Oleksandr Mykhailych, Serhii Yahodzinskyi, Yuriy Romanenko, Tymur Perelyhin. Functioning of Public Transport in the Social Space of the City // ScienceDirect Available online at sciencedirect.com Transportation Research Procedia 54 (2021) pp.610–616 (Scopus)
 5. Khomeriki Olena, Stryhul Maryna, Yakovenko Yuriy, Yakovenko Alla, Romanenko Yuriy.  The culture of aviation security through the prism of sociological analysis.  E3S Web Conf. Volume 258, 2021. (Scopus)
 6. Khomeriki, O., Stryhul, M., Yahodzinskyi, S., Kovtun, O., Hryshchenko, N. (2022). The Relationship of Social Groups: Empirical Evidence from Ukraine and Lithuania. In: Lyapin, A., Kalinina, O. (eds) Digital Technologies in Teaching and Learning Strategies. DTTLS 2021. Lecture Notes in Information Systems and Organisation, vol 56. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05175-3_20, pp. 197-207 (Scopus)
 7. Olena Khomeriki, Maryna Stryhul, Marianna Khomeriki. Understanding of economism and commercialization in the system of higher education: empirical analysis. SHS Web Conf., 106 (2021) 03005. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110603005 (Web of Science)
 8. Stryhul Maryna, Khomeriki Olena, Khomeriki Marianna, Polovaia Nataliia, Hryshchenko Nelia. (2021). Information Technologies in the Space of Educational Practices. SHS Web of Conferences. 110. 03003. 10.1051/shsconf/202111003003. (Web of Science)

 

Публікації за фахом

 1. Хомерікі О. А. Features of modernization of system of the higher education in modern Ukraine: directions and problems// European Science and Technology: the IV-th international research and practice conference, April 10th –11th, 2013 : abstracts.  – Munich (Germany), 2013. – V. II. – P. 626–630.
 2. Хомерікі О. А. Vectors of modernization of the national system of higher education// Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies : the VI world congress September 23-25, 2014: abstracts.– , 2014. – V. 3. – Р. 9.157-9.161.
 3. Хомерікі О.А. Формування духовних інтересів учасників молодіжних ініціативних об’єднань. Вісник КНУКІМ Серія: педагогіка: зб. наук. праць. – К.: Вид-во КНУКІМ, 2004. – Вип. 10. – С. 4-11 (Фахове видання)..
 4. Хомерікі О.А. Перспективи інтеграції української системи освіти в європейський освітній і науковий простір. Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. – К.: Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, 2009. – № 81. – С. 168-177 (Фахове видання)..
 5. Хомерікі О.А. Вища освіта як предмет соціологічних досліджень. Нова парадигма. . – 2010. – Вип. 94. – С. 177-186 (Фахове видання).
 6. Хомерікі О.А. Категоріальне поле соціології вищої освіти. Нова парадигма. – 2010. – Вип. 95. – С. 182-193 (Фахове видання)..
 7. Хомерікі О.А. Економічні фактори формування спільного європейського освітнього простору. Нова парадигма. – 2011. – Вип. 100. – С. 250-262 (Фахове видання)..
 8. Хомерікі О.А. Методологічні підходи до вивчення соціологічних аспектів трансформації вищої освіти. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 108. – С. 182-193 (Фахове видання)..
 9. Хомерікі О.А. Основні напрями розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2012. – № 55. – С. 150–157 (Фахове видання)..
 10. Хомерікі О.А. Модернізація вітчизняної системи вищої освіти в умовах викликів сучасності: нав’язана потреба чи природна необхідність. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 110. – С. 137-147 (Фахове видання)..
 11. Хомерікі О.А. Інтернаціоналізація і інтеграція, як напрямки глобалізації освіти: процеси синтезу і диференціації. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2012. – Вип. 16. – С. 76–84 (Фахове видання).
 12. Хомерікі О.А. Економізація освітнього простору в контексті модернізаційних процесів. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 111. – С. 199-208 (Фахове видання)..
 13. Хомерікі О.А. Економізм у вищій школі і «підприємницький університет» – закономірна необхідність чи соціальна небезпека. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т. – 2012. – № 56. – С. 177–186 (Фахове видання)..
 14. Хомерікі О.А. Вища освіта в європейських країнах: генезис і перспективи. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 113. –  С. 28-36 (Фахове видання)..
 15. Хомерікі О.А. Європейський освітній простір: динаміка і тенденції розвитку (соціологічний макроаналіз). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. К.: «СТАЛЬ», 2012. – № 4. – С. 5–10 (Фахове видання)..
 16. Хомерікі О.А. Освітній простір як концептуалізація поняття у контексті соціологічного теоретизування. Нова парадигма. – 2014. – Вип. 119. – С. 182-190 (Фахове видання).
 17. Хомерікі О.А. Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 64. – С. 189–197 (Фахове видання)..
 18. Хомерікі О.А. Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій. Грані. – 2015. – №5 (121). –С.58-63 (Фахове видання)..
 19. Хомерікі О. А. Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів / М. В.Кльов, О. А. Хомерікі // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / [гол. ред. Я. В. Зоська]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 53. – С. 13–20 (Фахове видання)..
 20. Хомерікі О.А., Стригуль М.В. Economism and commercialization as manifestation of globalization of higher education// Грані. – Дніпро: «Грані», 2018. – Т. 21. – № 4. – С. 72-77 (Фахове видання)..
 21. Хомерікі О. А. Гуманізм і економізм в освіті: продуктивний симбіоз чи деструктивний дисонанс// Нова парадигма. – 2013. – Вип. 115. – С. 175-185 (Фахове видання)..
 22. Хомерікі О. А. Світовий освітній простір: соціологічний аналіз структурної архітектоніки// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2013. – Вип. 18. – С. 78–83 (Фахове видання)..
 23. Хомерікі О. А. Соціальний контекст економічного реформування сфери вищої освіти в ЄС// Нова парадигма. – 2013. – Вип. 116. – С. 128-136 (Фахове видання)..
 24. Хомерікі О. А. Проблеми і тенденції розвитку студентства в структурі вищої освіти: соціологічний вимір// Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Серія: «Спеціальні та галузеві соціології»: зб. наук. праць – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Т. ХIV. – Вип. 258. – С. 480–486 (Фахове видання)..
 25. Хомерікі О. А. Трансформаційні процеси в українській вищій школі: напрями і проблеми// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: «СТАЛЬ», 2013. – № 1. – С. 12–18 (Фахове видання)..
 26. Хомерікі О. А. Інформатизація освіти як напрям глобалізаційних процесів: проблеми і перспективи// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: «СТАЛЬ», 2013. – № 2. – С. 19–24(Фахове видання).
 27. Хомерікі О. А. Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування// Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія: Соціологічна: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 7. – С. 73–82 (Фахове видання)..
 28. Хомерікі О. А. Основи теоретико-методологічного аналізу інтернаціоналізації вищої освіти в контексті соціологічного дискурсу// Грані. – 2013. – № 11 (103). – С. 87-93 (Фахове видання)..
 29. Хомерікі О. А. Освітній простір як концептуалізація поняття у контексті соціологічного теоретизування// Нова парадигма. – 2014. – Вип. 119. – С. 182-190 (Фахове видання)..
 30. Хомерікі О. А. Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 63. – С. 135–142 (Фахове видання)..
 31. Хомерікі О. А. Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 64. – С. 189–197(Фахове видання)..
 32. Хомерікі О. А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка?// Грані. – 2015. – №1 (117). – С. 103-108 (Фахове видання)..
 33. Хомерікі О. А. Українська вища освіта в умовах глобалізації : крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу?// Грані. – 2015. – №4 (120).  – С. 136-140 (Фахове видання)..
 34. Хомерікі О. А. Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій// Грані. – 2015. – №5 (121).  – С. 58-63 (Фахове видання)..
 35. Хомерікі О. А. Українська вища освіта у фокусі соціології: ґенеза розвитку і динаміка підходів// Грані. – 2015. – №6 (122).  – С. 109-114 (Фахове видання)..
 36. Хомерікі О. А. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст// Грані. – 2015. – №8 (124). – С. 101-105 (Фахове видання)..
 37. Хомерікі О. А. Глобалізація в сфері вищої освіти в фокусі мікроаналізу: тенденції і проблеми// Грані. – 2015. – №9 (125). – С. 11-15 (Фахове видання)..
 38. Хомерікі О. А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи// Грані. – 2015. – №10 (126). – С. 88-91 (Фахове видання).
 39. Хомерікі О.А.Студенство як індикатор якості освіти/ Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 01 грудня 2016 року. – К.: Міленіум, 2017. – 70 с.: С. 53 – 58.
 40. Хомерікі О.А. Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2017 року. – К.: Міленіум, 2017. – 76 с.: С. 63 – 66.
 41. Хомерікі О.А. Соціологія транспорту: науково-інституційні аспекти становлення та розвитку/ Тези доповіді. Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання»/ Харків, 12 – 13 жовтня 2017 року. – Х.: 2017. – 518 с.: С. 477 – 478
 42. Хомерікі О.А., Стригуль М.В. Economism and commercialization as manifestation of globalization of higher education// Грані. – Дніпро: «Грані», 2018. – Т. 21. – № 4. – С. 72-77 (Фахове видання).
 43. О.А. Khomeriki, I.V. Litovchenko, А.К. Yakovenko. The prospects of human resource management thanks to development of hybrid disciplines // The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”// Aviation in the XXI –st century: the eighth world Congress (Kyiv, 10-12 October, 2018 year) – Kyiv: NAU, 2018. – p. 30-37.
 44. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Concept of the higher education under sociocultural analysis: objectivating methodology for sociological Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 15 березня 2018 року. – К.: Міленіум, 2018. – 98 с.: С. 3 – 5.
 45. Хомерікі О.А., Оксенчук А. Транспорт як соціокультурний феномен. Актуальні проблеми сучасного суспільства у фокусі соціології. Матеріали VI Всеураїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 березня 2019 року. – К.: Міленіум, 2019. – С. 5-9.
 46. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Teaching staff: assessments and stereotypes (based on the study of the implementation of Bologna system). Habitus. – 2020. – Вип. 12. – С. 75 – 83. (Фахове видання)
 47. Khomeriki O.A. Transport in terms of sociological understanding. Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології: VІ всеукраїнська науково- практична конференція, 14 березня 2020 року. – К.: Міленіум, 2020. – С. 27 –
 48. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Academic and informational capitalism as products of the globalized market. Norwegian Journal of development of the International Science. № 42/2020. Vol.4. 71-73. У міжнародному виданні (Index Copernicus)
 49. Stryhul M.V., Khomeriki O.A. Economism and commercialization as the manifestation of globalization. Norwegian Journal of development of the International Science. № 58/2021. Vol.2. 57-58. У міжнародному виданні (Index Copernicus)
 50. Khomeriki O.A., Stryhul M.V., Commercialization in the System of Higher Education of European Countries. Сучасні наукові інновації (частина IІ): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20-21 листопада 2020 року. – Київ : МЦНіД, 2020. С.29-32.
 51. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Modernization in the System of Higher Education as a Global Process. Thesis. Сучасні наукові інновації (частина IІ): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20-21 листопада 2020 року. – Київ : МЦНіД, 2020. С.29-32.
 52. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Economism and commercialization as the manifestation of globalization. Norwegian Journal of development of the International Science. № 58/2021. Vol.2. 57-58(Index Copernicus).
 53. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Problems and tendencies of development of higher education in Ukraine. Habitus. – 2021. – Вип. 24. – С. 67 – 76 (фахове видання).
 54. Хомерікі О.А., Яковенко Ю.І. Огляд передумов розбудови в Україні стратегії розвитку соціології  / О. Хомерікі, Ю. Яковенко// Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса,   № 35. С. 67-77 (Фахове видання).
 55. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. Major innovations in the system of education. Актуальні проблеми сучасних фундаментальних та прикладних наукових досліджень: матеріали I Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 02 червня 2022 року. – Київ : Міжнародна наукова гільдія, 2022. – с.23-25
 56. Khomeriki O.A., Stryhul M.V. The entrepreneurial university in the System of Higher Education. The 33th International scientific and practical conference «Humanity and Science» (June 01-02, 2022) Berlin, Germany. 2022. Pp.63-67.
 57. Хомерікі О.А., Гладких В.В., Мостіпан О.М. Ефективність реалізації та перспективи модернізації стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції. Науково-теоретичний альманах Грані. 2022. Том 25. No3. С. 77 – 82. (Фахове видання).

Навчально-методичні праці

 1. Соціологія / Пивоварова Н., Олійник О., Хомерікі О. // Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2014. – 45 с.
 2. Соціологія / Пивоварова Н., Олійник О., Хомерікі О. // Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.030101, 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2014. – 35 с.
 3. Political Science: Guide to Practical Classes// Compilers: M.V. Strihul, A. Khomeriki. – K.: NAU, 2017. – 44 p.
 4. Соціологія / Хомерікі О.А., Лясота Л.І., Михайлич О.В., Пивоварова Н.П., Яковенко А.К.// Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОС «Магістр» для студентів спеціальності 054 «Соціологія». – К., НАУ, 2019. – 75 с.
 5. Інформаційні технології в соціології. Лабораторний практикум// М.В. Стригуль, О.А. Хомерікі . –К.: НАУ, 2019. – 48 с.
 6. Соціологія: практикум для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: НАУ, 2019. – 64 с.
 7. Методичні рекомендації для написання курсових робіт ОС «Бакалавр» для здобувачів вищої освіти 2-го року навчання спеціальності «054 Соціологія»/М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі,Ю.І.Яковенко – К.: Міленіум, 2020. – 60 с.
 8. Соціологія: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 052 «Політологія»// М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі, Н.І.Грищенко – К.: НАУ, 2021. – 78 с.
 9. Математичні методи в соціології: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 054 «Соціологія»// М.В.Стригуль, О.А.Хомерікі,Ю.І.Яковенко, М.В.Бірюкова – К.: НАУ, 2022. – 60 с.